Car type: Limousine

 

From Hanoi From Ninh Binh
 

MORNING

 

8H30

 

MORNING

 

8H00

 

MORNING

 

10H30

 

MORNING

 

11H15

 

AFTERNOON

 

14H00

 

AFTERNOON

 

13H30

 

AFTERNOON

 

16H00

 

AFTERNOON

 

16H30

Price List:

Pickup/ Drop off point in Ninh Binh

Pickup/ Drop off point in Hanoi

Price

·         Hoa Lư, Tràng An, Tam Cốc, Hang Múa

 

·         Phố cổ, nhà hát lớn, bệnh viện Việt Đức, phụ sản TƯ, bệnh viện 108.  

10 USD/ 1 pax

Bái Đính, Vân Long   + 2 USD/ 1pax
Ninh Bình City Nội Bài Airport + 15 USD/ Car